Over FairSpirit

FairSpirit is een initiatief van Haicu webdesign. Haicu webdesign ontwerpt en bouwt websites voor non-profit organisaties en bedrijven die werk maken van een duurzame wereld. Regelmatig start de stichting Haicu webdesign ook web projecten in eigen beheer. Al enige tijd leeft de gedachte om mensen in ontwikkelingslanden dichter bij mensen in Nederland te brengen, speciaal op het gebied van fair trade en microkrediet.

Rond Fair Trade draait al enige tijd het GoodSense weblog. Daar worden duurzame, biologische en fair trade producten in de schijnwerpers gezet. Rond microkrediet is het plan uitgewerkt om een website te realiseren waarbij mensen in Nederland 1 op 1 een (deel van) een microkrediet lening verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Deze website is daarvan het resultaat.

FairSpirit is inmiddels uitgegroeid van een project van Haicu webdesign naar een zelfstandige stichting. De stichting FairSpirit is in maart 2009 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 302.56.560. Inmiddels is het bestuur compleet en de ANBI status toegekend.

Meer weten over Stichting FairSpirit?

Bekijk dan het beleidsplan, het jaarbericht of de jaarrekening.

Overige ANBI informatie

  • Naam: Stichting FairSpirit
  • RSIN nummer: 820550243
  • bestuurssamenstelling:
    – voorzitter: Han Hegeman,
    – secretaris: Peter Thoenes,
    – penningmeester: Bas Looise
  • beloningsbeleid: alles is onbezoldigd vrijwilligerswerk zonder onkostenvergoedingen.